Thursday, 28 January 2016

Valmistautuminen yhtiökokoukseen - Osakas, herätys!

Isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus valmistautuvat yhtiökokoukseen mm. viimeistelemällä tilinpäätöstä, päivittämällä kunnossapitotarveselvitystä (mikä sanahirviö...), laatimalla toimintakertomusta ja talousarviota.

Osakkaankaan ei pitäisi vain odottaa kokouskutsua, nyt on aika miettiä onko taloyhtiössä kaikki hyvin?  Onko jotain mihin pitäisi kiinnittää huomiota? Kunnossapito kunnossa?

Yhtiökokous voi lain mukaan tehdä päätöksiä vain asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.

"Osakkaalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun."

Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin, se valitsee hallituksen, vahvistaa tilinpäätöksen, päättää yhtiövastikkeesta ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja isännöitsijälle.  Yhtiökokous päättää aina myös laajakantoisista ja olennaisesti asumiseen ja asumiskustannuksiin vaikuttavista asioista.

Kokouksen esityslistassa on yleensä kohta: "Muut esille tulevat asiat".  Sen varaan ei kuitenkaan kannata asiaa jättää, jos haluaa päätöksiä. Tässä kohdassa esille otettavista asioista voidaan vain keskustella, ei päättää.

Ari Nässi

No comments:

Post a Comment