Thursday, 28 January 2016

Valmistautuminen yhtiökokoukseen - Osakas, herätys!

Isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus valmistautuvat yhtiökokoukseen mm. viimeistelemällä tilinpäätöstä, päivittämällä kunnossapitotarveselvitystä (mikä sanahirviö...), laatimalla toimintakertomusta ja talousarviota.

Osakkaankaan ei pitäisi vain odottaa kokouskutsua, nyt on aika miettiä onko taloyhtiössä kaikki hyvin?  Onko jotain mihin pitäisi kiinnittää huomiota? Kunnossapito kunnossa?

Yhtiökokous voi lain mukaan tehdä päätöksiä vain asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.

"Osakkaalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun."

Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin, se valitsee hallituksen, vahvistaa tilinpäätöksen, päättää yhtiövastikkeesta ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja isännöitsijälle.  Yhtiökokous päättää aina myös laajakantoisista ja olennaisesti asumiseen ja asumiskustannuksiin vaikuttavista asioista.

Kokouksen esityslistassa on yleensä kohta: "Muut esille tulevat asiat".  Sen varaan ei kuitenkaan kannata asiaa jättää, jos haluaa päätöksiä. Tässä kohdassa esille otettavista asioista voidaan vain keskustella, ei päättää.

Ari Nässi

Sunday, 10 January 2016

Isännöitsijän vuosi - tammikuu

Isännöintiin kuuluu lukuisia ympärivuoden jatkuvia tehtäviä ja rutiineja, mutta tässä blogisarjassa keskityn vuodenaikariippuviin tehtäviin.

Oletukseni on, että taloyhtiön tilikausi on sama kuin kalenterivuosi - tosin näin ei välttämättä ole, mutta siitä lisää toisessa yhteydessä.

Tilikauden päätyttyä suljetaan edellinen tilikausi ja avataan uusi. Ennen tilinpäätöksen sulkemista kannattaa odottaa loppuvuoden sähkö- ja muut laskut, joiden kulut (tai osa niistä) kuuluu päättyneelle tilikaudelle. Laskujen saavuttua tehdään tarvittavat jaksotukset: Edellisellä tilikaudella maksettu tämän tilikauden kulu kirjataan siirtosaamisiin ja vastaavasti tammikuussa maksettu edellisen tilikauden kulu (esim. joulukuun sähkökustannus) kirjataan siirtovelkoihin.

Tarkastetaan, että osakirjanpidot kuten vastikereskontra ja pankkitilien saldot täsmäävät tuloksen ja taseen kanssa.

Isännöitsijä laatii toimintakertomuksen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus toimitetaan hallitukselle tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi. Tämä voidaan tehdä joko hallituksen kokouksessa, jolloin isännöitsijä esittelee tilinpäätöksen ja kertoo taustat tai sähköisellä kommunikoinnilla. Kasvokkain tapahtuva tilinpäätöksen esittely ja taustojen kertominen on suotavaa varsinkin, jos hallituksessa on ensikertalaisia tai toiminnassa on ollut jotakin tavallisuudesta poikkeavaa.

Tilinpäätös ja toimintakertomus pitää lain mukaan allekirjoittaa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, mutta mielestäni se pitäisi pyrkiä tekemään helmikuun aikana. En näe mitää etua homman venyttämisessä.

Edellisten rinnalla isännöitsijä valmistee talousarviota ja päivittää kunnossapitosuunnitelmaa, mutta niistä lisää myöhemin.

Ari Nässi